XIN THÔNG BÁO!

TRANG WEB ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẬP NHẬT LẠI THÔNG TIN XIN QUÍ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM! XIN CẢM ƠN

049Tan Long B, Tan Thoi, Phong Dien, Can thơ

Sản phẩm lựa chọn nhiều

Men Vi Sinh Nhập Khẩu Mỹ A09 Plus

Thảo dược gan tạt K02

AP1820 ĐẶC TRỊ GAN TỤY CẤP

AP WIN ĐẶC TRỊ GAN, RUỘT CẤP TÍNH

Tin Tức Thủy Sản

Xử lý tôm thẻ quản lý chế độ bằng phương pháp vi sinh

Từ bỏ loại bỏ trong quá trình biến chế như đầu, vỏ tôm,

Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn nuôi tôm

Người nuôi tôm nên lựa chọn loại thức ăn đảm bảo có thành phần phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của tôm sẽ giúp con tôm tăng trưởng nhanh, hiệu quả chăn nuôi cao

New food type trong nuôi tôm

Chris Haacke, lãnh đạo nuôi trồng thủy sản toàn cầu tại Corbion cho biết: “Cơ hội mới của chúng tôi với Thai Union thể hiện cam kết liên tục của chúng tôi đối với sự bền vững.