ALUM 68

HẠ PHÈN CẤP TỐC

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

–  KHỬ PHÈN SẮT VÀ KIM LOẠI NẶNG

– HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, LẮNG TỤ PHÙ SA

 

–  KHỬ PHÈN SẮT VÀ KIM LOẠI NẶNG
– HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, LẮNG TỤ PHÙ SA

THÀNH PHẦN: Trong 1 kg
– Aluminum hydroxide……………………………………………. 20%
– Poly Aluminium…………………………………………………… 20%
– Ethylene Diamine Tetracetic Acid………………………….. 5%
– Phụ gia vừa đủ……………………………………………………… 100%

CÔNG DỤNG:
– Hấp thu nhanh khí độc và triệt để khí độc NH3, H2S, Metan,…
giúp giảm mùi hôi và trong sạch nước ao nuôi.
– Khử phèn nhanh chóng, khử độc tố kim loại trong ao nuôi tôm cá.
– Giảm độ đục của nước cực nhanh, làm ao nuôi trong sạch, thông thoáng,
giúp tăng cường oxy hòa tan.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Khử phèn, độc tố kim loại, hóa chất: 1 kg/2000 m3 nước
– Lắng tụ phù sa – giảm độ đục của nước ao nuôi: 1kg/1000 m3 nước.
– Hòa tan sản phẩm với nước rồi tạt đều khắp ao nuôi.