YUCCA ZEO C

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC
LÀM DẺ NỀN ĐÁY AO NUÔI

Description

CÔNG DỤNG:
– Phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, đáy ao protein và
carbonhydrate tích tụ làm đáy ao bị thối.
– Làm giảm khí độc hòa tan trong nước như H2S, Nh3, No2,..
lắng tụ các chất lơ lửng, chất thải
và chất cặn bã khác.
– Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước. Tạo màu tự nhiên,
ổn định pH.
– Giúp tôm khỏe mạnh, làm sạch nước trong ao nuôi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YUCCA ZEO C”

Your email address will not be published. Required fields are marked *