POND CLEAN

MEN ENZYM DẠNG HẠT
PHÂN HỦY BÙN BẢ CHẤT HỬU CƠ NHANH CHÓNG.
GIẢM HIỆN TƯỢNG SÔI TIÊM GIỮA AO NUÔI

Description

CÔNG DỤNG:
Sử dụng 15kg/7.000-10.000 m3 nước , lập lại 1 tuần 1 lần.
Trường hợp môi trường nước đáy ao xấu và ô nhiễm nặng
nên tăng liều gấp đôi và rút ngắn thời gian giữa 2 lần sử dụng.
Cân đủ lượng cần dùng, rải đều khắp mặt ao, rải nhiều ở những
nơi lắng tụ nhiều chất hữu cơ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “POND CLEAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *