BIO MIN

ổn định và duy trì màu nước, Kích thích tôm lột xác , nhanh cứng vỏ, chắt thịt, tăng kiềm trong nước, tạo màu nước đẹp

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BIO MIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *