Previous
Next

SẢN PHẨM CÔNG TY

DETOXIN 99
GIẢI ĐỘC NƯỚC GIẢI ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU GIẢM NHỚT...
AQUA MIN
CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM LỘT VỎ NHANH MAU...
SUPER DINE VIP
DIỆT KHUẨN KHÔNG GÂY SỐC TÔM DIỆT KHUẨN ĐỐM ĐEN
NANO BKC
DIỆT KHUẨN NHANH VÀ CẮT TẢO TRONG AO NUÔI
SUPER GOOD 99
TẠO ỐC GẠO TRÙNG CHỈ CỰC NHANH
YUCCA ZEO C
HẤP THỤ KHÍ ĐỘC LÀM DẺ NỀN ĐÁY AO NUÔI
POND CLEAN
MEN ENZYM DẠNG HẠT PHÂN HỦY BÙN BẢ CHẤT HỬU...
AV BZT 79
KHỐNG CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY CẤP PHÂN...
BZT CẮT TẢO
KHỐNG CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN TỤY CẤP CẮT...
VITALEC – 4 WAY
BỔ SUNG VITAMIN KHOÁNG CHẤT CHỐNG SỐC, ACID AMIN, CHỐNG...
VITA MIX
  CHỐNG SỐC - CHỐNG CONG THÂN - GIẢI ĐỘC...
BZT NO.1
Vi Sinh Mật Độ Vi Khuẩn Cao Hấp Thụ Khí...
BIO MIN
ổn định và duy trì màu nước, Kích thích tôm...
OGRANIC K10
KHOÁNG CAO CẤP CHỐNG CÔNG THÂN ĐỤC CƠ LỘT XÁC...
YUCCA EXTRACT
HẤP THỤ KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI, PHÂN HUỶ BÙN...
ATUSAL K07
SIÊU TĂNG TRỌNG RÚT SZEI NHANH TRONG THU HOẠCH
CALCI P SỮA
NGĂN NGỪA CÁC BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ GIÚP TÔM...
BIO SUBTIL K03
BIO SUBTIL K03 VI SINH SỐNG THẾ HỆ MỚI (...
BIFI JAPAN
Giải pháp mới nhất về đường ruột. - Phân giải...
SORBI C K08
THẢO DƯỢC GAN CAO CẤP THẾ HỆ MỚI TIÊU DIỆT...
THẢO DƯỢC GAN TẠT K02
THẢO DƯỢC CAO CẤP GAN TẠT THẢO DƯỢC CAO CẤP...
ALUM 68
Khử phèn và giải độc tốt trong ao nuôi, hiệu...