CALCI PHOS

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

– HIỆU QUẢ NHANH CÁC BỆNH NHƯ:

NHANH CỨNG VỎ, TĂNG KIỀM TỨC THÌ CHUYÊN XỬ LÝ CONG THÂN VÀ ĐỤC CƠ

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 5 LÍT

Thành phần: Trong 1lít sản phẩm 

– Chloride (Cl-) (min)……………………………..9.000 mg/lít

 – MgSO4 (min)……………………………………….9.000 mg/lít

 – NaHCO3……………………………………………20.000 mg/lít

 – Kali tổng số (KCI, K2O) (min)…………….10.000 mg/lít

 – Dung môi (nước cất)……………………………..vừa đủ 1 lít 

Công dụng:

 – Làm tăng độ kiềm nhanh chóng cho ao nuôi. Đặc biệt thích hợp cho vùng đất nghèo dinh dưỡng và độ kiềm thấp.

 – Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác, nhanh cứng vỏ, mau lớn cho Tôm. 

– Ngăn ngừa các hiện tượng ốp thân, cong thân, đục cơ, dị tật, đóng rong, đóng phèn ở thân và phụ bộ. 

Hướng dẫn sử dụng:

 – Tăng kiềm ao nuôi, giúp tôm nhanh cứng vỏ: 5-10 lít/1.000 – 1.500m3 nước, sử dụng 3 ngày liên tục cho đến khi đạt độ kiềm như ý. 

– Ao pH<7 nên dùng chung với vôi CaCO3 (10 lít/1.000m3 nước). 

– Sử dụng khi Tôm mềm vỏ, ốp thân, đục cơ, thiếu khoáng: 10-15 lít/1.500m3 nước.