GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

–  VI SINH CỰC MẠNH

–  CHUYÊN XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, LÀM SẠCH NƯỚC AO, HẤP THU NHANH CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC.

–  LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI, CÓ MÀU ĐẸP NHƯ Ý MUỐN

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 227G/GÓI

Thành phần: Trong 1kg sản phẩm

 – Bacillus subtilis (min)……………………1,5x108cfu/kg

 – Bacillus licheniformis (min)……………..3x107cfu/kg 

– Saccharomyces cerevisiae (min)………4x1011cfu/kg 

– Chất mang (dextrose)……………………….vừa đủ 1 kg

 – Độ ẩm (max)……………………………………………..10%

Công dụng:

– Cắt các loại tảo độc: tảo đỏ, tảo sợi, tảo lam, tảo giáp.

– Làm sạch nước, cung cấp enzyme có lợi cho ao nuôi.

– Cắt tảo xanh một cách hiệu quả, an toàn; ổn định màu nước, pH và môi trường ao nuôi.

Cách sử dụng:

– Điều chỉnh mật độ tảo dày trong ao: sử dụng 227g/3.000m3 nước. Định kỳ 5 ngày/lần.

– Khi ao bị tảo xanh: sử dụng 227g/2.000m3 nước. Sử dụng 2 ngày liên tục.

* Chú ý: Nên dùng vào lúc trời nắng gắt kết hợp chạy quạt.