AP WHITE SHELL

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

SIÊU PHẨM 3 TRONG 1

KÍCH THÍCH TÔM LỘT, TRỊ CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TĂNG KIỀM

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 5KG/GÓI_ THÙNG 6 GÓI

THÀNH PHẦN: Trong 1kg sản phẩm

 – Natri hydrocarbonate (Na2HCO3) (min)……………………75%

 – Ca tổng số (CaO & CaCO3) (min)……………………………20.000 mg/kg

 – Chất đệm (max)……………………………………………………..10%

CÔNG DỤNG

– Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi.

– Bổ sung khoáng chất giúp tôm cứng vỏ.

– AP WHITE SHELL là sản phẩm đa tác dụng, dùng kích lột; xử lý 

  cong thân, đục cơ; tăng kiềm nhanh chóng trong ao nuôi.

– Đặc biệt là ao nuôi tôm thẻ..

CÁCH SỬ DỤNG:

– Kích lột cho tôm: 3kg/1.000m3 nước, tạt 2-3 đêm liên tục vào lúc 

  7-8h tối.

– Xử lý cong thân, đục cơ: 2kg/1.000m3 nước.

– Tăng kiềm: 4 – 5kg/1.000m3 nước, tạt 2 – 3 ngày liên tục. Sử dụng 

  cho đến khi kiểm tra đo được độ kiềm đạt như ý.