AP BRONOPOL

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

–  TIÊU DIỆT NẤM ĐỒNG TIỀN

–  DIỆT KHUẨN GÂY BỆNH CHO TÔM CÁ

–  LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI, CÓ MÀU ĐẸP NHƯ Ý MUỐN

THỂ TÍCH: 1 LÍT

Thành phần: 

Glutaraldehyde (min)………………………………….15% 

Dung môi (Bronopol, nước cất)……….vừa đủ 100% 

Công dụng:

 – Tiêu diệt nguyên sinh động vật gây bệnh cho Tôm. 

– Diệt khuẩn gây bệnh như: đóng rong, đóng nhớt trên Tôm.

 – Diệt nhiều loại vi nấm gây bệnh trên động vật thuỷ sản hiệu quả rất cao như nấm đồng tiền (thay thế Malachite Green) hoặc vi nấm Plectosporium oratosquillae trên Tôm.

 – Hiệu quả đối với các trại Tôm giống, ương cũng như nuôi thương phẩm.

Cách sử dụng: 

Hòa tan vào nước rồi tạt trực tiếp xuống ao:

– Lần 1: 0.5 – 1 lít/1.000m3 nước

– Lần 2: 0.5 – 1 lít/1.000m3 nước

– Lần 3: 0.5 – 1 lít/1.000m3 nước

Thời gian dùng giữa các lần là 2 – 3 ngày/lần.

*Lưu ý: Tảo càng dày và sắp tàn thì dùng liều thấp nhất.

              Tăng cường chạy quạt nước và thở Oxy.

*Chú ý: Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch.