B.Z.T.NO.1

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

–  VI SINH CỰC MẠNH

–  CHUYÊN XỬ LÝ ĐÁY AO

–  LÀM SẠCH NƯỚC

THÀNH PHẦN
– Bacillus subitills, min……………………. 5×10^11 CFU/g
– Lactobaccillusnplantarum……………… 5×10^11 CFU/g
– Protease……………………………………… 5000 IU/g
– Phytase, min……………………………….. 2000 CFU/g
– Chất mang (Maize Stach) vừa đủ…… 1 kg
CÔNG DỤNG:
– Hợp chất các vi sinh vật đặc biệt giúp phân hủy nhanh chóng chất thải,
mùn bã hữu cơ đáy ao (phân tôm, thức ăn thừa, xác tảo chết,…)
– Bổ sung và tái tạo vi sinh có lợi cho ao nuôi, giúp khống chế vi khuẩn
gây bệnh cho tôm.
– Tạo môi trường nước đáy ao sạch, giúp tôm giảm stress, bắt mồi nhanh hơn,
đồng thời hạn chế bệnh tốt hơn (như đứt râu, mòn đuôi, đốm trắng, đốm vàng).
– Giảm hàm lượng khí độc (NH3, NO2) ổn định màu nước và pH ao nuôi.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Từ 2 tháng đầu vụ: sử dụng 150g/5000 m3 nước. 7 ngày sử dụng 1 lần
– Từ 3-4 tháng sử dụng 250g/5000 m3 nước. 7 ngày sử dụng 1 lần
– Trong trường hợp ao nuôi bị ô nhiễm nặng: sử dụng 450 g/5000 m3 nước.