A09 PLUS

Men vi sinh nhập khẩu Mỹ 100%

 CHUYÊN XỬ LÝ BỌT DƠ – NƯỚC ĐỤC – TẢO DÀY

GIÁ: LIÊN HỆ

HOTLINE: 0966 69 69 93

Men vi sinh nhập khẩu Mỹ 100%

 CHUYÊN XỬ LÝ BỌT DƠ – NƯỚC ĐỤC – TẢO DÀY

Men vi sinh nhập khẩu Mỹ 100%.

CHUYÊN XỬ LÝ BỌT DƠ – NƯỚC ĐỤC – TẢO DÀY

THÀNH PHẦN:
– Tổng Bacteria (min):…………… 5×10^9
Trong đó bao gồm:
Bacillus pumilus
Bacillus subitlis
Bacillus amyloliquefaciens
– Độ ẩm (max):……………………… 12%
– Phụ gia chất mang MaltoDextrin vừa đủ:…1kg

CÔNG DỤNG:
– Phân hủy chất hữu cơ trong nước nhanh chóng.
– Cắt tảo độc (tảo xanh, tảo đỏ)
– Xử lý chất lơ lửng nhanh chóng
– Xử lý sạch nhớt bạt trong ao nuôi.
– Giảm khí độc trong ao nuôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Sử dụng cho ao đáy đất và ao bạt đáy siêu thâm canh.
– Dùng 113.5g/2.000-3.000m3
– Cắt tảo dùng 113.5g/1.500-2.000m3$